Si të arrijmë suksesin? – 1O hapa.

1. Tabela e vizionit. – Të pasurit një listë me objektiva të cilat dëshiron ti përmbushësh për një peiudhë të caktuar. – P.sh Dua të mësoj Anglisht brenda vitit të ardhshëm. – Dua të hap biznesin tim brenda 3 vitesh. – Dua të kem punimin më të mirë të diplomës. – Dua të bëhem ekspert në një fushë të caktuar. –…

Read more