Një këndvështrim historik mbi mjekësinë dhe dentistrinë.

Para mesjetës – Historia e mjeksisë dhe dentistrisë fillon që me njeriun e parë në botë. Me zhvillimin e shoqërisë çdo popull dha kontributin e tij edhe në degën e mjeksisë dhe të dentistrisë. Një datë ekzakte kur dentistria filloi si profesion më vete nuk ka, por ka prova të pa kundërshtueshme të ekzistencës së…

Read more

Çfarë është bruksizmi dhe si shërohet?

Bruksizmi është një shtrëngim i fortë, i pa vetëdijshëm i dhëmbëve.Quhet ndryshe simptomi i “kërcitjes” që ndodh gjatë lëvizjeve të nofullës së poshtme. Ndodh më shumë gjatë natës. Autorë të ndryshëm e quajnë “okluzioni nervoz’’. Etiologjia e bruksizmit mbeshtetet në dy faktorë:         1- Psikogjen Studimet e sotme pohojnë që faktori psikogjen është parësor. Sipas…

Read more

Cili është roli i higjenistit dentar në shëndetin tuaj oral?

Në botën e gjerë të stomatologjisë shpeshherë ndeshemi me terma të ndryshme që nuk i kemi dëgjuar më parë. Disa prej tyre janë thjeshtë një formë sinonimi i një termi tjetër. Në rastin tonë ndonjëherë quhet higjienist oral ose higjenist dentar. Ai është një profesionist i liçencuar dentar, i regjistruar në një shoqatë dentare ose…

Read more

Çfarë janë implantet dentare dhe për çfarë shërbejnë ato?

Kohët e fundit, implantet dentare (dhëmbët me mbjellje) janë bërë shumë të përhapura dhe përdoren për qëllimi të ndryshme; qofshin ato shëndetësore apo thjesht estetike. Çfarë janë implantet dentare?Implantet janë një teknikë dentare që lejon zëvëndësimin e një dhëmbi natyral me një artificial. Ata janë të përbërë nga një vidë e veçantë e bërë nga…

Read more