Data e Aplikimit (Deadline): 06 Qershor

Summer School i Bukureshtit është i hapur për studentë nga të gjitha nivelet (bachelor, master dhe PhD), nga Evropa dhe nga e gjithë bota. Për të marrë pjesë, ju duhet të zgjidhni midis tre kategorive tona të aplikimeve:

-Bursë falas,
-Pagesë të pjesshme
-Pagesë totale.

Për të parën, duhet të na dërgoni me e-mail formularin e aplikimit, rezyumin dhe një ese bazuar në temën e këtij viti, duke ndjekur disa udhëzime specifike. E dyta kërkon formularin e aplikimit, rinisjen dhe një letër motivuese. Për të tretën, është e nevojshme vetëm forma e aplikimit dhe CV.

Bukuresht

Edicionet e mëparshme të shkollës verore siguruan një platformë ndërkombëtare për bashkëpunim midis temave të mëposhtme: Globalizimi përmes Biznesit dhe Menaxhimit, Politikat Publike, Politika dhe Menaxhimi Publik në Bashkimin Evropian, Sipërmarrja dhe Qëllimet e Agrobiznesit në Ekonominë Globale, Sfidat Financiare dhe Mundësitë në një Konkuruese Ekonomia.
Gjithashtu teeth temave si; Kreativiteti dhe Inovacioni për Bizneset e Ardhshme, Energjia dhe Rritja Ekonomike, Rreziku dhe Siguria në Botën e Globalizuar, Ekonomia dhe Politika në Shoqërinë e Globalizuar, Katër Liritë Themelore të Bashkimit Evropian, Strategjitë Globale të Investimeve në Realitetin e Ri Ekonomik dhe Informacionin dhe Qeverisja në ekonominë e ardhshme globale. Mund të mësoni më shumë rreth botimeve të mëparshme në pjesën Edicionet e tjera.

Në përfundim të periudhës dy javore të kurseve, seminareve, workshopeve dhe debateve të mbajtura ose të moderuara nga profesorë të njohur dhe specialistë kombëtarë dhe ndërkombëtarë dhe pasi të kalojnë një provim përfundimtar, pjesëmarrësit do të marrin 5 ECTS (Sistemi Evropian i Transferimit të Kredisë).

Për më shumë vizitoni : http://bsu.ase.ro/?page_id=4717

Nga: Ardit Kuqa

Ardit Kuqa Kuriozitete dhe Mundësi, Mundësi Aplikimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *